Gästbloggare Patrik Bertilsson – jaktmarker

Har du nyss tagit jägarexamen eller saknar du jaktmarker?

Vi hjälper jägare att få tillgång till jaktmarker
Jag driver ett företag som heter Forest Event i Lycksele AB och under hösten 2020 så inleddes ett samarbete med några markägare i norrland för att hjälpa dem att få avkastning på jaktarrenden. Det är större markägare som inte arrenderat ut marker eller jakter tidigare på något vis.

Under vintern 20/21 kommer vi att bygga en websida för företaget med adress: www.forestevent.se , samt att ni hittar oss på Facebook och Instagram.

Via hemsida, Facebook och Instagram kommer jag primärt att föra ut information och budskap.

En av markägarna jag samarbetar med har marker runt om i Västerbotten och Norrbotten. Han har lite mer än 15000ha och det innebära att det kommer att finnas en hel del marker till olika VVO att arrendera och jaga på.

De flesta av markerna som ska administreras är insprängda i olika VVO eller jaktklubbar. Så därav pågår ett arbete med att kontakta och få rätt på alla regler som gäller för vart och ett område.

Tanken är att man först kommer att kunna arrendera mark på ett år som prov, både för de VVO eller jaktklubbar som är berörda. De ska kunna tycka till om jägaren och även att jägaren ska ha möjlighet att känna om detta är rätt för honom/henne. Sen kommer det att vara 5 åriga arrenden på varje del, dessa kommer senare att omförhandlas vart femte år.

Så ni som vill ut på jaktliga äventyr, småvilt och eller älg på nya områden, hör av er till mig!

Priorietring kommer att läggas på de som saknar jaktmarker och de som nyss tagit jägarexamen. Dessa är en priogrupp för att ge möjlighet att skaffa sig jaktliga erfarenheter.  

Kontakta mig via e-post: info@forestevent.se eller patrik@upcountry.se

//Patrik

Lämna ett svar