Gästbloggare Heléne Lundmark – mentalitet del 3

Mentalitetens termer och dess betydelse.
Blev så glad att inlägget om mentalitet skapade intresse och mersmak i ämnet.

Jag tror verkligen att ju mer man vet, kan och förstår om våra fyrbeningars mentala förutsättningar, ju större möjlighet har man att lyckas och nå framgång i sitt hundägarskap.
Det spelar ingen roll varför man har hund, eller vad man gör med den, för oavsett så är mentaliteten avgörande för att man ska kunna jobba med och inte mot sin hunds möjligheter.
När mitt intresse tog fart för mentaliteten så dök det fort upp en massa termer som beteckning för de olika egenskaperna och som skapade både förvirring och ibland var svåra att förstå.
Måste villigt erkänna att jag fortfarande lär mig att verkligen förstå innebörden av alla dessa termer och uttryck. 

Det är svårt att kortfattat förklara innebörden av de olika termerna då man nog skulle kunna göra en egen avhandling av var och en av dom och även diskutera i timmar kring dom.
Dock ska jag här försöka förklara några termer utan att lägga någon egen åsikt om vilken grad en hund bör ha av olika egenskaper, detta då det är högst olika beroende på vad hunden ska göra och utsättas för i sitt liv. 

Nedan förklaringar kommer med all säkerhet att skapa ännu mer funderingar och åsikter, vilket i sig är bra för då har just du börjat resan i mentalitetens värld och det kommer hjälpa dig i ditt eget hundägarskap. 

Glöm inte att alla hundar har alla egenskaper men i helt olika styrkor vilket styr hur hunden tar sig fram i livet och där kan du vara den som leder och hjälper den framåt. 

Foto av Alou00efs Moubax pu00e5 Pexels.com

Trevlig läsning! 

Aggression
Hundens förmåga att bli arg och att lägga tyngd & kraft i ett handlande.
Vid en mentalbeskrivning syftar ordet på hundens benägenhet att visa hotbeteenden som höjd svans, morrningar, skall, rest ragg, utfall och bitförsök i plötsliga eller okända situationer. 
Aggressiva beteenden syftar till att vara avståndsökande. 

Dådkraft (drivkraft, mod & framåt anda)
Hundens förmåga att kunna handla, stå emot och våga undersöka (Övervinna eventuell osäkerhet) olika retningar den reagerar på. På vilket sätt handlar hunden eller står emot olika retningar, samt hur mycket tid och/eller hjälp behövs för att hunden ska övervinna eventuell osäkerhet och utarbeta/undersöka retningen. 

Förighet
Viljan att samarbeta 

Försvar 
Hundens avståndsökande beteenden när den är aggressiv/arg (försvara och stoppa), samt graden av balans och behärskning i dessa. 

Hårdhet (Minnesbilder) 

Imponer /hot beteende 
Imponer kan vara att hunden försöker blåsa upp sig för att visa att den är stor och stark  
Hotbeteenden är direkta hot från hunden genom att  visa ett stelt kroppsspråk, morrningar och bitintentioner. 

Kamplust (leklust)
Hundens medfödda fallenhet att njuta av kampen i sig utan att det bygger på aggression.
Social kamplust = Kampar med känd och okänd person 

Jaktkamplust
Lusten och sättet att jaga/förfölja, samt att fånga/gripa ett rörligt föremål. 

Minnesbilder (hårdhet)
Avser hundens fallenhet att komma ihåg eller göra sig av med minnet av otrevliga upplevelser. 

Nerver
Nerverna håller ihop alla funktioner. Man brukar dela in nerverna i olika undergrupper. Koncentration, koppling och avreaktion. 

1. Koncentration är hundens förmåga att kunna koncentrera sig under en längre tid på en uppgift och bibehålla den röda tråden genom ett händelseförlopp av olika störningar och andra retningar och signaler. 

2 Koppling är hur hunden kopplar/analyserar emot en retning. Ju snabbare den kopplar rätt beteende till retningen, ju bättre är det. 

3. Avreaktion. Hundens förmåga att avreagera eller släppa en retning. 

Nervkonstitution ( nervfasthet ) 
Hundens stresstolerans/tålighet, det vill säga förmåga att klara av stressande situationer. 
Samt hundens förmåga att behärska sig under psykiska spänningstillstånd utan att bli helt slut, hysterisk eller uppvisa andra tecken på mental kollaps. 

Passivitet 
Hundens förmåga att koppla av och slå sig till ro när den inte behöver vara aktiv eller ska arbeta. 

Skärpa 
Hundens förmåga att på en retning kunna bli arg eller visa aggression.
Egenskap som gör att hunden reagerar med aggressivitet då den eller dess flock tex blir hotad.
Ju mindre retning innan aggressionen triggas, desto högre skärpa. 

Social kamplust
Beskriver anlaget att svara mot och uppmana/utmana med kampbeteende.
Den sociala kamplusten uttrycks i huvudsak i låga stötande rörelser i sidled med låg kroppshållning. Hunden vänder också bort huvudet för att ge motparten tillfälle att svara.
Den sociala kamplusten är den allvarliga kraftfyllda formen av leken och innefattar en uthållighet när hunden möter motstånd på olika sätt.
Tonvikten i bedömningen hämtas från Social kamp/samspel samt Samarbete/uppmanande. 

Socialitet
Beskriver anlaget för att ta kontakt och besvara kontakt med främmande människa.
Socialiteten observeras under hela testen och i bedömningen av hundens socialitet ligger huvudvikten på social självsäkerhet/trygghet. 

Temperament
Hundens startsnabbhet, uppmärksamhet mot sin omgivning och förmåga att anpassa sig och sina resurser i nya situationer.

//Heléne

Lämna ett svar