Ingela Lindfors – Fullbruksprov

Som jag skrev i föregående inlägg så kommer här mer information om Fullbruksprovet.

I Sverige kan stående fågelhundar (SKK-registrerade hundar) provas på jaktprov. De jaktproven kan gå på tre olika underlag; fält, skog eller fjäll. För att få starta på dessa prov skall de först vara godkända i eftersöksgrenarna vilket innebär släpspår och vattenapportering.

Förutom de vanliga jaktproven kan de kontinentala stående fågelhundarna även starta på fullbruksprov. Till de kontinentala raserna hör vorsteh, münsterländer, ungersk vizsla m.fl. Det är det mest omfattande provet man kan göra inom Sveriges gränser med dessa raser.
Provets alla moment är uppdelade på två dagar. Varje moment för sig är kanske inte jättesvåra men när alla moment läggs ihop så krävs det att hunden har bra mentalitet samt att den kan slappna av de gånger som det ges möjlighet.

Provet är uppdelat i tre olika delar, skogsarbete, vattenarbete och fältarbete. Jag ska gå in lite närmare på vad dessa tre delar innehåller. Gemensamt för alla apporteringsmoment är att det är fördröjd avlämning vilket innebär att man inte får ta viltet förrän domaren säger till. Det brukar handla om ca 3-5 sekunder. Det är totalt 19 saker som betygsätts.

Dag 1
SKOGSARBETE
Skogsapport
– Hunden skall självständigt söka av ett område som är ca. 100×250 meter. I området ligger ett kallt apportvilt, ofta en fasan, vilken hunden skall hitta och apportera till sin förare. Sökrutan är ofta förlagd på ett hygge eller liknande.
Man får följa med hunden ut i området men man får då inte backa. Har man då kommit till områdets slut utan att hunden hittat viltet så får man betyg 0 och förlorar möjligheten att gå till pris.

Rävsläp – Räv (3,5-7kg) släpas 300 meter ut i skogen. Hunden skickas sen lös ut för att spåra upp den och apportera den till sin förare.
Det här är mycket utslagsgivande moment. Räven som apportvilt är ett problem för många. Både för att det är ett rovvilt och för att den är tung och otymplig.

Cleo kommer med räven

Fritt följ vid smygjakt – Hunden skall gå okopplad vid sidan eller bakom längs en snitslad bana i skogen (ca 100 meter). Man får endast med mycket små medel stötta hunden.

Kvarstannande och lugn vid smygjakt – Detta moment sitter ihop med föregående moment. Fortfarande med mycket små medel lämnas hunden sittandes, liggandes eller ståendes inom en markerad ruta mitt i skogen. Föraren lämnar hunden och fortsätter längs en snitslad bana ca. 100 meter. När man kommit fram till platsen (där även en skytt står) så startas tidtagningen. Efter 2 minuter avlossas ett skott och efter ytterligare tre minuter skall hunden kallas in. Om hunden lämnar den uppmarkerade platsen innan skotten får man betyg 0.
Det här är enligt mig det jobbigaste momentet eftersom man själv inte kan göra något annat än att hoppas. Det är sååååå långa 5 minuter. Hjärtat slår högt och fort och man är rädd att man plötsligt ska se en hundnos som kommer emot en.

Blodspår – Blodspåret ska blodas minst 2 timmar före hundens start och ska vara ca. 400 meter. Om man vill och har anmält det innan provet så kan man välja att avsluta blodspåret med att släppa hunden ytterligare 200 meter där det ligger ett helt klövvilt i storlek som minst ett vuxet rådjur. Då skall hunden antingen skallmarkera (totverbeller) detta tills föraren kommer dit eller markera med en rulle som sitter i halsbandet (bringselapportör). Hunden tar rullen i munnen och springer till sin förare som sen följer med hunden tillbaka till klövviltet. Detta ger härliga extrapoäng och man kan inte förlora något om det misslyckas.

Ingela och Cleo, blodspår

Lugn på pass – Hunden sitter lös någon meter från sin förare. Efter ca 1 minut kastas det tre fåglar från en dold plats. Samtidigt som fåglarna kastas avlossas skott. Hunden skall sen sitta tyst och stilla i cirka en minut. När domaren ger klartecken ska viltet på ett snabbt och effektivt sätt apporteras in till föraren, helst med så lite förarstöd som möjligt.

Dag 2
VATTENARBETE
Sök under bössan –
Hunden skall sökaav ett område som är ca 30 meter brett och 150 meter långt. Terrängen skall vara vassbevuxen strand eller bevuxen sankmark. Hunden skall söka ”under bössan” alltså inom hagelhåll. Man liknar det med att man går och stöter änder som man då skall kunna skjuta själv. I området finns ingenting utlagt. Man vill se att hunden jobbar självständigt.
Vissa hundar måste man ”hålla ihop” med hjälp av kommandon och vissa hundar måste man stötta för att de ska söka i den här typen av terräng. Det är en stor fördel om hunden är van vid den här typen av jakt.  

Sök under bössan

Vattenapportering – Här bedöms hundens vattenpassion och apporteringsvilja. Här ligger det tre fåglar utlagda. De är dolda för hunden men markerade för hundföraren. Hunden skickas i vattnet och den ska antingen dirigeras ut eller simma ut och söka. När hunden är på väg in med fågel nummer två så kastas en annan fågel, helt synligt för hunden, i vattnet samtidigt som ett skott avlossas. Hunden får då inte släppa den fågel som den har i munnen och byta. Den måste upp och lämna av den som den har med sig och får sen hämta den kastade fågeln. När hunden lämnat av den kastade fågeln skall den dirigeras ut till den sista fågeln som ligger utlagd.
Förutom vattenpassion och vattenapportering betygsätts här även lydighet, effektivitet, dirigering som ett tredje betyg.

I väntan på apportkommando

FÄLTARBETE
Dagen avslutas med ettför raserna vanligt fältprov. För er som inte vet hur det går till så beskriver jag det kort här. Hunden släpps i parsläpp (fast det står i reglerna för fullbruksprov att de ska provas en och en). De skall då söka stort och effektivt i hög fart och stor vidd. De skall inte bry sig om den andra hunden. Sen ska de hitta jaktbart vilt, fatta stånd för det, invänta förare, domare och skytt. När domaren ger signal ska hunden villigt resa viltet och stanna kvar i uppflog eller uppsprång. Om viltet fälls skall hunden på kommando apportera det till sin förare.
Om det inte fälls så gör man en kastapport. Skott i luften när viltet kastas och hunden skall sitta lugnt. På kommando skall hunden apportera det till sin förare.

Cleo står på fältarbetet

I fältarbetet är det många saker som betygsätts
Effektivitet
Sök, fart och reviering
Stånd
Resning
Respekt för vilt
Apportering (fällt vilt/kastapport)
Lydighet/följsamhet

Förutom att fullbruksprovets fältarbetes betygsättning skiljer sig från de vanliga fältproven så skiljer sig fullbruksprovets fältdel genom att hundarna kan få godkända situationer inte bara på fågel utan även på jaktbart hårvilt.

1:a pris
För att få ett 1:a pris på ett fullbruksprov räcker det inte med att få en viss totalpoäng. Poängen måste vara fördelade ”rätt” också. Inom varje del, skogsarbete, vattenarbete och fältarbete, måste man ha uppnått en viss poäng.

Fullbruksträning är verkligen roligt. Man får en väldigt genomtränad hund som kan hänga med på många olika typer av jakt, en riktig allroundhund. Känner man sen att man kommit så pass långt i sin träning att man vill starta på prov så är det en bonus! Först för några år sedan (3 år om jag inte missminner mig) kunde vi inom rasklubben erhålla Svenska Fullbrukschampionat genom att få två 1:a pris på fullbruksprov (samt Good på utställning). Detta har gjort träning och prov med attraktiva och fler och fler startar på prov. Det är bra för rasen eftersom dessa raser är just riktiga allroundhundar och det vill i alla fall jag att de ska förbli.

Fältarbete – i väntans tider

//Ingela
 

En reaktion till “Ingela Lindfors – Fullbruksprov

Lämna ett svar