Gästbloggare Barbro Börjesson om ledarskap

Ledarskap – ett omdiskuterat ord

Text: Barbro Börjesson

Jag vet att många hundägare har känt sig nedvärderade när de fått höra att de är dåliga ledare. Men sällan har de fått veta hur de ska göra för att bli ledare över en hund. Vanliga råd är att lära hunden vänta på var-så-god vid matskålen eller vid dörren. Råd som i all välmening är goda råd, men de hjälper sällan om ägarens problem är att hunden skäller på andra hundar eller drar förfärligt i kopplet.

Varken bland människor eller hundar skulle det sociala livet fungera om alla kämpade för att få leda den grupp de tillhör. Grupplivet skulle givetvis heller inte fungera om ingen ville ta på sig ansvaret för att leda gruppen. Jag delar in grupp- eller flockmedlemmar i två kategorier, ledare och följare. De flesta av oss är av naturen födda till att vara följare och så är det också bland hundar. Det innebär att det är endast ett mindre antal av oss hundägare som innerst inne är av ledartyp och som tur är, är det så även bland hundarna. 

Typiskt för en följare är att den visar sig tacksam över att någon bestämmer. En följare kan ha stor arbetslust men den kan också vara lat och trivs i så fall bäst när allt är lugnt omkring den. Följaren känner sig trygg tillsammans med ledaren och blir därför uppmärksam på när- och hur grupp/flockledaren rör sig. Ledaren utnyttjar den eller de med god arbetslust till viktiga eller svåra uppdrag, medan den/de med liten arbetslust får enklare uppgifter. Visst känner vi igen oss från föreningslivet eller på arbetsplatsen? Det är den kloka ordföraren i klubben som delegerar arbetsuppgifter till gruppmedlemmarna på ett sätt som ska passa var och en med målsättning att det ska bli bra för alla i klubben.

Både bland människor och bland hundar finns det följare som i vissa situationer har svårt för att acceptera ledarens beslut. Det är individer som i vissa konstellationer skulle kunna fungera som ledare, men i andra tvingas acceptera rollen att vara följare. I klubbarna känns den typen av medlem igen på att ofta vilja diskutera om beslutet verkligen är det bästa, och gillar när det hettar till i diskussionerna. Bland hundar är det precis på samma sätt och en sådan hund behöver extra många- och övertygande träningstillfällen för att acceptera att ägares tillsägelse verkligen är odiskutabel och trots allt klokt att rätta sig efter. 

Foto från Barbros bok Fyra Lätta Steg. Fotograf: Britta Hammarström

Om sammansättningen människa/hund skall fungera så friktionsfritt som möjligt krävs att ägaren förstår hur viktigt det är att bli utsedd till ledare. Även om de flesta av oss innerst inne är av typen följare kan vi lära oss signaler som hundar kan uppfatta som att vi är trygga och beslutsamma. Skillnaden mellan människor och hundar är att människor kan intala sig nyttan av att ändra beteende och attityd medan hundar måste uppleva nyttan av att rätta sig efter den som bestämmer. 

Det är våra hundar som visar om vi är deras ledare eller inte. Ledarskap skapas inte enbart av att visa sig säker och kunna fatta rätt beslut. Följaren, d.v.s. hunden måste kunna känna trygghet tillsammans med oss. Trygghet kan uppstå under hantering vid mys- och lekstunder. En hund av ledartyp kan bjuda andra hundar på både lek och mysig kroppskontakt när det passar. Därför pratar jag ofta om, särskilt med ägare till unga hundar, att skapa en känsla av trygghet i ägarens famn genom hantering. Att förmedla sina känslor genom kroppskontakt är viktigt för mig och jag tror att det är det för hundar också!

Foto från Barbros bok Fyra Lätta Steg. Fotograf: Britta Hammarström

En hund av ledartyp rör sig lugnt och behöver sällan använda grova läten. Den ”ropar” heller inte på de övriga för att få dem att följa med. När jag instruerar en hundägare under träning av att inte dra i kopplet är jag noga med att poängtera att personen ska sträcka på ryggen, sänka axlarna och gå i ett lugnt tempo, vara tyst och inte titta på sin hund. Varför? Jo, för att efterlikna en hund av ledartyp. En sådan hund rör sig värdigt och den ropar aldrig till de övriga ”kom, nu går vi”, den utgår ifrån att alla i gruppen ska vilja följa med!  Vi måste göra vad vi kan för att utstråla säkerhet och beslutsamhet om vi vill ta på oss en ledares roll. Märk väl att detta har inget med momentet ”gå fot” att göra. Att träna lydnadsmoment handlar om en helt annan inlärningsprincip som faller utanför begreppet ledarskap.

Klubbens ordförande/ledaren skall förutan att delegera arbetsuppgifter också kunna sätta gränser för beteenden som inte gagnar klubben. Ett felaktigt beteende från en medlem kan göra att klubben får dåligt tyckte. Bland hundar kan ett felbeteende göra att flocken blir utsatt för en attack. Det får helt enkelt inte ske och det är ledaren uppgift att tydligt och bestämt markera ”sluta” om till exempel två unghundar börjar bråka med varandra.  Just detta som handlar om att sätta stopp för felbeteende har dessvärre hamnat på ”förbudslistan” i hundsverige. På många håll lär man ut att ignorera felbeteenden. Men vilken ledarhundstyp gör det? Ingen! Vi kan troligen inte bli lika tydliga som en hund men vi kan bli bättre på att avbryta beteende vi inte vill att hunden ska fortsätta med. 

Jag pratar ofta om ”Viktigt ord”. Du bestämmer själv vilka ord som ska bli så viktiga för dig och din hund att de alltid ska gälla. De är sådana kommandon som ska göra att hunden lyder dig även om den just då vill göra något annat. Exempelvis kan en hund lära sig att ordet ”sitt” betyder att den ska sitta tills annat ord följer. Eller att vara kvar i bilen med öppen grind och baklucka tills du som ägare och ledare ger samtycke för uthopp. Kom väl ihåg att den här träningen inte handlar om att höja rösten eller förgripa sig på hunden. Uppträd så lugnt, tydligt och bestämt som en hund hade gjort för att få en annan hund att vara stilla eller vara kvar på en viss plats. Eftersom hundar är olika kommer du att upptäcka hur just du måste uppträda för att din hund ska förstå vad du är ute efter.

När du uppträder som en trygg och kompetent ledare får du i utbyte en samarbetsvillig hund som du med stolthet kan visa upp i samhället och som kan få den frihet som alla hundar så väl behöver.

//Barbro Börjesson


Vill du köpa Barbros bok Fyra Lätta Steg?
Den kan du beställa genom att skicka ett mail till: dittegarden@telia.com
Boken kostar 140kr + porto på 48kr.
Barbro skriver gärna en hälsning i boken för den som så önskar, nämn det i mailet till henne bara så ordnar hon det.

Tack för att ni följer vår blogg!
Vår vision och våra ledord är: Hund För Alla

//Lillemor, HEYAB hund

En reaktion till “Gästbloggare Barbro Börjesson om ledarskap

Lämna ett svar